Субота, 20.10.2018, 05:41
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Пошук
Хмаринка тегів
Методпортал

«Методичний портал»

Безкоштовне SMS
Форма входу
Розкажіть друзям
Share
.
Block title
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Mini chat
Нас відвідують
...
Статистика
Лічильники
Онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Сайт існує
.

Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст

Каталог статей

Головна » Статті » Підсумки семестру » Підсумки семестру

Про результати контрольних робіт (5-11 класи)

Відділ освіти Радехівської РДА  Львівської області

загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів

НАКАЗ 

29 грудня  2016 року

Про результати контрольних робіт

учнів 5 -11 класів за підсумками

I семестру 2016-2017 н. р.

         З 02 до 22 грудня адміністрацією школи були проведені контрольні роботи з української мови, української та зарубіжної літератур,  англійської та німецької мов, природознавства, біології, хімії, фізики, географії, астрономії  в 5 – 11 класах за підсумками I семестру 2016-2017 навчального року. Тексти контрольних робіт та диктантів з української мови підібрані відповідно до навчальних програм, охоплюють матеріал відповідних класів за I семестр. Порядок проведення й темп читання текстів при проведенні робіт відповідали нормам чинних навчальних програм. Не зважаючи на оголошення з 26 грудня 2016 року у навчальних закладах району карантину практично всі контрольні роботи проведені своєчасно.  Проте не всі учителі вчасно проаналізували  виконані роботи  та представили звіти про їх результати та аналіз допущених помилок.        

         Контрольну роботу з української мови виконало 204 учні, що складає   83 % від загальної кількості учнів 5-11 класів. З них 46 учнів (23%) оволоділи мовленнєвими вміннями та навич-ками на високому рівні, 88 учнів - на достатньому  (43%), 52 ( 25%) учнів показали середній рівень навчалних досягнень, 18(9%) учнів – початковий рівень. Слід зазначити, що у порів-нянні з результатами підсумків 2015-2016 н. р.не  суттєво змінилася кількість робіт виконаних на високому та достатньому рівнях (23% прти 24% та 43 % до 40%), проте зросла кількість робіт виконаних на середньому та початковому рівнях (25% - 30%, 9% - 6%). Якісний показник знань складає 66% Середній бал навченості становить - 7.4, на 0.1 бала нижчий ніж на кінець  минулого навчаьного року.

        Найбільше помилок  допущено учнями:

5-го класу:  вживанні апострофа, правописі ненаголошених голосних в коренях слів, право-писі складних прислівників, прийменників з іншими частинами мови,  розділові знаки при  узагальнюючих словах та односкладових членах реченнях, розділові знаки при прямій мові,;

6-го класу: вживання апострофа, розділові знаки при однорідних членах речення, правопис  не з дієсловами, прислівників, правопис прислівників, розділові знаки при узагальнюючих словах, подвоєнні та подовженні приголосних звуків, написанні ненаголошених голосних у коренях слів;

7-го класу:  велика буква у власних назвах, подвоєнні та подов-женні приголосних звуків, правописі складних слів, кома у складному реченні, при вставних словах;

8-го класу:  подвоєнні та подовженні м’яких приголосних, приголосних звуків, правописі власних назв, написанні складних слів, тире в неповних речаннях. правописі  не - з різ-ними частинами мови, тире між підметами і присудком;

9-го класу:  правопис складних слів,  апострофа, подвоєнні та подовженні приголосних звуків, правописі ненаголошених голосних в коренях слів, правописі складних слів,  правописі складних слів,правописі, прислівників,   тире у неповних реченнях,

10-го класу: написанні власних назв, написанні складних слів, роздідові знаки при відокремлених членах реченнях, правописі прислівників, не з дієсловами, правопис е -, и- в коренях слів;

11-го класу: правописі ненаголошених голосних в коренях слів, написанні прислівників сполучників, правописі не з різними частинами мови,  правописі  власних назв, подвоєння і подовження приголосних.

       Контрольна робота з української літератури проводилася у 5-11 класах. Дану роботу вико-нали в 182 учнів (76%). З  них 52 учнів (29%) виявили знання та навичками  високого  рівня, -  88 (48%) учнів - достатнього   40 (22%) учні – середнього рівня та 2 учні (1%) – початкового рівня. Зросла кількість учнів, які мають  достатній та високий  рівень навченост з 25% до 27% та з 41% до 48%  зменшилася  кількість учнів, які виявили знання середнього та початкового  рівнів з 24% до 22%,  та  з 10% до 2%,Середній бал навченості зріз на 0.5 і становить – 8.1 проти 7.6.. Якісний показник знань 77%.Найнижчий  рівень знань виявили учні  6-Б класу (середній бал 6.6),найкращі зняння у учнів 10-го класу ( 9.0)

        Контрольними роботами  із  зарубіжної літератури було охоплено 195 учнів 5, 7 - 11 кла-сів (82%) від загальної кількості дітей даної вікової групи. З них 59 учнів (37%) виявили знання  високого рівня, 62 учнів (39%) - достатнього, 33(21%),  учнів – середнього рівня, 5 (3%) учнів – початкового рівня. Порівняльний аналіз показує зниження навчальних досягнень учнів на початковому (12% до 3%) рівні та зросла кіькість учнів, які виконали роботу на  достатньому (39% - 28%)  рівні. Серед-ній бал навченості становить – 8.4 що на 0.5 бала вище ніж на кінець 2015-2016 н.р. Найнижчі знання мають учні 8-х класів 5.7 і 6.8,  найвищі 9-А – 9.8.

          Учні недосконало знають зміст літературних творів та володіють літературною терміно-логією, не вміють характеризувати літературні образи, висловлювати власну думку стосовно подій і вчинків, визначати  основну думку літературного твору, проводити паралелі, порівня-ння із сучасністю. При виконанні робіт учні допускають велику кількість граматичних поми-лок. Поряд із тим у зачної частини учнів недостатньо  сформована  нонавчально – пізнаваль-на компетентність : вміння аналізувати навчальний матеріал, виділяти головне, робити влас-ні висновки та комунікативна  компетентність.

     Контрольними роботами  із  німецької мови було охоплено 98учнів 5-7 класів (85%) від загальної кількості дітей даної вікової групи. З них 15 учнів (15%) виявили знання  високого рівня, 32учні (33%)- достатнього, 38(3%),  учнів – середнього рівня, 13(13%) учнів – початкового рівня. Середній бал навченості становить – 6.3. Найнижчі знання мають учні 6-А і 6-Б класів 6.1,  найвищі у 7-Б  – 7.4

    Учні п’ятих класів виконували контрольну роботу із природознавства. Даною роботою  було охоплено  33  учні.  З  них  11 учнів (33%) показали високий рівень знань, 15 (45%) виконали роботу на достатньому,  7(22%) – на середньому. Слід  зазначити, що 78% учнів 5-х класів  виявляють знання з природознавства високого та достатнього рівнів.  Середній бал навченості з предмета  складає  8.4, на 0.9 вищий ніж за підсумками Iсеместру минулого навчального року.

      Не всі учні якісно засвоюють  основні поняття, фактичний маеріал . У дітей  недостатньо сформавана  навчально-пізнавальна та комунікативна компетентність. Найбільша кількість помилок допущена у завданнях із розгорнутими відповідями,

   Знання з хімії було перевірено  у 100 учнів усіх 7-9,11 класів  (75%).  З  них 20 учнів (20%) оволоділи  вміннями та навичками з хімії на високому рівні, 20 учнів - виявили знання  достатнього рівня (20%), 42(42%) учнів показали середній рівень знань, 18 (18%) учнів – початковий рівень. Позитивним є той факт, що зменшилася кількість учнів, які одержали за роботу бали початкового рівня (з 21% до 17%), водночас зросла кількість балів середнього рівня (з 40 до 42%)  Середній бал навченості становить –6.5, на 0.3 вищий ніж за підсумками 2015-2016н.р. Найнижчі знання виявляюь учні 8-А та 9-А класів середній бал складає 4.8, 4.9 бала.

Учні припустилися помилок:

  • 7 клас -  припустилися помило при складанні формул бінарних сполук за валентністю та визначення валентності з формулами, не чітко визначають ознаки фізичних і хімічних явищ, пр.  складанні плану розділення сумішей, порівнянні фізичних властивостей речовин
  • 8 клас –  невірно визначені ступенів окислення елементів у сполуках, неправильно складені формули сполук за ступенями окислення,  при визначенні типу кристалічнихграток та виду хімічного зв’язку;
  • 9 клас – допускають помилки ри визначенні умов зміщенні хімічної рівноваги, підборі коефіцієнтів методом електронного балансу окисно-відновних реакцій, , розв‘язуванні задач, на визначенні однієїіз речовин, яка взята у надлишку;
  • 11 клас –  у здійсненні ланцюгів перетворень генетичних зв'язків між классами органічних сполук,  при складанні структурних формул за назвою сполуки, при роз’язуванні розрахункових задач на встановлення формули органічної речовини за продуктами їхнього згоряння.

      Контрольну роботу з фізики виконало 128 учнів 7-11класів. З  них 20 учнів (16%) володіють знаннями та навичками  високого  рівня,  46 учнів - достатнього (31%),  50 учнів – середнього рівня (42%), 12 учнів (9%) – початкового рівня.  Середній бал навченості становить – 6.7. на 0.9 вищий ніж у 2015-2016 н.р.Сердній бал навченості складає 66%

          Учні недостатньо засвоїли

  • 7 - класів - формули вимірювання швидкості та обчислення задач на закони руху, не вміють застосувати їх до розв’язування задач,
  •  8 - класів  - допустити помилки при поясненні будови речовин, явищ пов’язаних із рухом молекул та будовою атома, незнання формул невміння їх використовувати, незнання теоретичного матеріалу, невміння зводити одиниці вимірювання в систему СІ при обчисленнях.;
  • 10-класники слабо засвоїли означення і формули прискорення,жорсткості пружини, формула коефіцієнта тертя, рівноваги тіл,формули моменту сили, рух тіла по похилій площині;
  • 11-класники незадовільно засвоїли формули сили Ленца, сили Ампера, енергії про-тона, швидкості зміни магнітного потоку, будову і дію трансформатора.

         Учні 11 класу виконали контрольну роботу з  астрономії. Із 20 учнів 9 учнів (45%) вико-нали роботу на високому рівні, 8(40%) отримали результати достатнього рівня, 3(5%) –середнього.  Одинадцятикласники припустилися помилок при характеристиці понять зоряна величина,планетарна  туманність, пояснені  залежності кольору  і світності зірки.     

         Контрольну роботу з біології виконали 165 учнів 6 – 11 класів, що складає 78% від загальної кількості учнів 6-11 класів. З  них 45 учнів (27%) виявили знання та навички висо-кого  рівня, 49 учнів - достатнього (30%), 53 учні – середнього рівня (32%) 18 учнів (11%) – початкового рівня. Незмінилася кількість учнів, які навчаються на тому чи іншому навчальних рівнях.

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що основні питання програмового матеріалу  учні засвоюють на достатньому рівні. Разом з тим, школярі відчувають труднощі при розв’язуванні задач  з генетики  у 11 класі, молекулярної біології у 10, не вміють виділити головне, основоположне, спираючись на попередні знання, а також на знання, отримані на уроках з інших дисциплі .Частина учнів не вміють творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер. Та все ж незважаючи на  проблеми, якість знань учнів з біології становить 57% (високий і достатній рівень), середній  також відповідає  середньому балу, який учні виявили на кінець минулого навчального року  (бал 7.1). Найнижчі знання виявили учні 8-А та 7-А,11 класів, середній бал 6.7, 6.8, 6.9.

            Аналіз проведених контрольних замірів 5-11 класів свідчить про те, що всі вчителі - предметники володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, але недостатньо уваги приділяють індивідуальній роботі з дітьми, які потребують особливої уваги. Усі вчителі потребують удосконалення роботи з питань диференційованого навчання учнів. Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощів учнів у засвоєнні базового навчального матеріалу, одноманітність форм поточного контролю з метою профілактики прогалин у знаннях, уміннях і навичках.

       Контрольну роботу з географії  виконало 149 учнів 6 - 10 класів. З  них 36 учнів (24%) володіють знаннями та навичками  високого  рівня,  55 учнів - достатнього   (37/46%),  44 учні – середнього рівня (30/42%), 14 учнів (9/7%) – початкового рівня.  Середній бал навченості становить –7.1 це на 0.4 вище ніж на кінець минулого року (6.7). Якісний показник знань складає 61 %.

  Учні 6-х класів слабо орієнтуються по карті, припускаються помилок при визначенні координат,  не всі учні 7-х класів встановляють взаємозв'язок між  тектонічною будовою і формами поверхні, учні 8-х класів не  достатньо володіють навиками роботи із графікам і діаграмами, учні 9–х класів не достатньо засвоїли демографічні процеси у населенні Україні.

 Виходячи з вищевказаного, з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня знань учнів та ефективності стану викладання:

НАКАЗУЮ:

  1. Проаналізувати результати проведення підсумкових контрольних робіт, узагальнені матеріали з цього питання розглянути на виробничій нараді  у  січні 2017 року.

2.  Керівникам методичних об’єднань:

 2.1 Розглянути на засіданні методичних об’єднань питання щодо покращення результатів   навчання учнів, що мають низький  рівень знань.

           2.2 Спланувати взаємовідвідування уроків з метою вивчення питання: «Використання особистісно-орієнтованих технологій  на уроках».

          2.3  Включити до плану роботи методичних об’єднань заходи спрямовані на організацію повторення матеріалу, корекцію прогалин у знаннях учнів.

           3. Учителям – предметникам:

           3.1 Систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на початковому рівні.

          3.2 Під час складання задач, вправ та підготовки уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

           3.3 Дотримуватися норм оцінювання письмових робіт, враховувати охайність, чіткість, виправлення, пояснення, креслення.

           4.. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Ватраль Р.О.:

          4.1. Протягом лютого 2017р. проконтролювати хід повторення навчального матеріалу, на який учнями допущено помилки у підсумкових контрольних роботах.

          4.2. З метою контролю за повторенням, перевірити відповідні записи у журналах (у переліку домашніх завдань) та в робочих зошитах учнів.

          4.3 Вивчити причини низької успішності учнів ї протягом січня – лютого 2017 року.

           5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                                Директор школи                                                                   Єнджієвський Р. С.

Категорія: Підсумки семестру | Додав: Socrat67 (18.02.2015)
Переглядів: 4581